Opleidingen

Al jaren heeft Amicitia een eigen opleiding waarin startende muzikanten, zowel jong als oud, opgeleid worden voor het fanfareorkest of de slagwerkgroep. Om de doorstroom naar het fanfareorkest zo goed mogelijk te laten verlopen is er voor de leerlingen de gelegenheid om samen te spelen in een jeugdorkest. De laatste jaren is de instroom van jonge muzikanten echter teruggelopen, zelfs zover dat het bestaan van het jeugdorkest in gevaar was gekomen. Om de jonge muzikanten toch te kunnen laten samenspelen is gekozen voor een nieuwe vorm, namelijk de samenspeelgroep. In combinatie met de praktijklessen noemen we dit de beginnersopleiding. Deze samenspeelgroep richt zich op de theoretische, algemene muzikale vorming en samenspel in een orkest. In de regel is de startende muzikant pas na een jaar praktijkles pas zover om in het jeugdorkest mee te spelen. Een jaar lang in je eentje oefenen is voor veel muzikanten niet het leukste vooruitzicht. Muziek maken wordt pas echt leuk als je het samen met anderen kunt doen. Vandaar dat we een samenspeelgroep zijn gestart die zowel de theorie als ook de praktijk omvat, met de nadruk op het samen muziek maken.

Op het moment is er geen jeugdorkest. In plaats daarvan oefenen de leerlingen bij repetities het eerste half uur met het fanfareorkest mee.

Wie kunnen zich opgeven?
We gaan uit van kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud (groep 5 t/m 8). Met de basisscholen in Dodewaard is regelmatig contact en wordt aandacht gegeven aan onze muziekvereniging. Dit kan zijn door het verzorgen van workshops, bijwonen van concerten of verspreiden van flyers. Ook de wat oudere kinderen of volwassenen zijn van harte welkom. Sommige instrumenten zoals een trombone of een bastuba zijn zelfs geschikter voor een oudere leerling.

Is de instrumentenkeuze vrij?
In principe wel. Toch zullen we proberen de keuze een beetje te sturen. Dit om te voorkomen dat een bepaalde groep overbezet raakt. Heel veel instrumenten zijn immers al bezet in het fanfareorkest en slagwerkgroep. De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende instrumenten:

  • Bugel
  • Trompet
  • Hoorn
  • Tuba/Bariton
  • Trombone
  • Sopraan-, alt-, tenor, baritonsaxofoon
  • Bastuba
  • Slagwerk