Wie zijn wij?

Amicitia is een muziekvereniging in het Betuwse dorp Dodewaard. De vereniging werd opgericht in 1903 en bestaat dan ook reeds meer dan 110 jaar. Amicitia bestaat uit een fanfareorkest en een slagwerkgroep en heeft ongeveer 35 leden.

Van origine heeft Amicitia een christelijke grondslag. Ook in het heden worden de christelijke grondbeginselen gerespecteerd en nagestreefd. Dit neemt niet weg dat Amicitia reeds vele jaren leden met verschillende achtergronden heeft uit de gehele regio, die op een prettige wijze en op een hoog niveau samen muziek willen maken.

In het dorp Dodewaard en de regio vervult Amicitia een sociale functie. Traditiegetrouw is de vereniging van de partij bij tal van evenementen. Daarnaast wordt de blaas- en ritmische muziek op moderne wijze ingevuld tijdens de themaconcerten die worden gegeven. Film, zang en dans maken bijvoorbeeld deel uit van een dergelijk concert. Verder neemt Amicitia periodiek deel aan concoursen om ook de kwaliteit ten aanzien van serieuze muziek te kunnen waarborgen.