Contact

Verenigingsgebouw
De Noodschuur
Waalbandijk 82 (geen postadres)
6669 MD Dodewaard
mobiel: 0640484634 (voorzitter)

Repetitietijden
Fanfareorkest: woensdag 19.30u – 21.45u
Lessen vinden plaats op dinsdag/woensdag en vrijdag.

Secretariaat
Simone Lodder
Postbus 49
6669 ZG Dodewaard
e-mail: secretaris@amicitia-dodewaard.nl

Website
Vragen, op- of aanmerkingen? Neem contact op met de webmaster: webmaster@amicitia-dodewaard.nl.

Bestuur

Voorzitter Fredie Huisman voorzitter@amicitia-dodewaard.nl
Secretaris Simone Lodder secretaris@amicitia-dodewaard.nl
Penningmeester Hennie van Dorland penningmeester@amicitia-dodewaard.nl
Algemeen lid Jan Haaisma  
Algemeen lid Esther Bremer